Best på klima, best på skole

Skedsmo Venstre lanserer i dag sitt program for perioden 2007-2011. — Våre to store satsningsområder er klima og skole. Vi vil gjøre Skedsmo til et klimafyrtårn ved å gå i forkant i bruk miljøvennlige løsninger og ny teknologi. Og så vil vi styrke skolen som arena for læring, bl.a. gjennom satsing på videreutdanning for lærere og individtilpasset opplæring. Skedsmo skal bli best på klima og best på skole, sier Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Anne-Mette Aune Hjelle

Venstre mener at det er på tide at Asak skole endelig bygges ut og rustes opp. — Elevene, lærerne og foreldrene på Asak har ventet lenge nok. Nå er det deres tur, sier Bjerkholt. Men også innholdet i skolen skal rustes opp.

— Spesielt vil vi styrke opplæringen i basisfagene matematikk, naturfag og norsk i grunnskolen, og gjøre annet fremmedspråk obligatorisk på ungdomsskoletrinnet, sier han.

Den raske utbyggingstakten i Skedsmo har satt mange grønne lunger under hardt press. — Vårt utgangspunkt er at det er hyggelig at så mange mennesker ønsker å bosette seg i Skedsmo. Men det er samtidig viktig å verne om hundremeterskogene. Derfor vil vi åpne for fortetting og mer bygging i høyden, for å hindre at nye grøntområder havner under asfalt. Det er viktig for en by å ha grønne lunger, mener Bjerkholt.

Som ledd i klimasatsingen, vil Venstre styrke kollektivtilbudet internt i kommunen og innføre lik pris innenfor kommunens grenser. — Det gir ingen mening at en liten kommune som Skedmo skal være delt opp i mange takstsoner, mens en så stor kommune som Oslo bare har én sone, sier Bjerkholt.

Venstre vil også jobbe for å gjøre månedskortet billigere, legge bedre til rette for bruk av sykkel og innføre en prøveordning med bysykkel. Innen 2011 skal det være fyllestasjoner for biodrivstoff i hele kommunen og det skal stilles krav til alle nybygg om varmeisolasjon og bruk av fornybare energikilder til oppvarming. — Målet er at Skedsmo innen 2020 skal ha kuttet sine klimagassutslipp med 50% fra 1990-nivået, avslutter den unge Venstre-lederen.

Programmet kan lastes ned her i .doc eller .pdf format.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**