Ordføreren avviste klimaplan

Ordfører Erik Seem avviste Venstres forslag om en egen klimaplan for Grong.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre fremmet en interpellasjon om saken i kommunestyret 10. mai. Ordføreren avviste saken med den begrunnelse at kommunen allerede arbeider med å bli miljøsertifisert, og at mye av arbeidet med klimaplanen ville bli tatt med her.

Les hele interpellasjonen fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**