Reduserer bevilgningene til miljøtiltak

I regjeringens forslag til revidert budsjett trappes den samlede satsingen på miljøområdet betydelig ned. Bevilgningene til CO2-håndtering kuttes med 520 mill kr. – Venstre frykter nå ytterligere utsettelser av CO2-rensingen på Kårstø, hvor et sterkt forurensende gasskraftverk vil stå klart nå i høst, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

I Soria Moria erklæringen lovet regjeringen at gasskraftverket på Kårstø skulle renses innen 2009. Siden den gang er dette blitt utsatt til 2011/2012. Det hefter stor usikkerhet rundt beslutningen om rensing.

Ingen månelanding
– Nedjusteringen av satsingen på CO2-håndtering i revidert budsjett innebærer at trykket for å få på plass rensing på Kårstø reduseres og at fokus flyttes over til Mongstad prosjektet. Et kutt på en halv milliard til CO2 håndtering harmonerer dårlig med statsministerens ambisjoner om en "månelanding" i miljøpolitikken, påpeker Kvassheim, leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

– Bevilgningen som det nå kuttes i har stått høyt på Stoltenberg skryteliste. Også resten av budsjettet har et forbløffende svak miljøprofil. Ikke minst sett i lys av den siste tids bevissthet om at vi må ta klimatrusselen på alvor.

 Venstre er glade for en ekstra kollektivbevilgning, men mener det er skuffende at det ikke ble noen ytterligere satsing slik Venstre har foreslått.

Venstre er glade for en ekstra kollektivbevilgning, men mener det er skuffende at det ikke ble noen ytterligere satsing slik Venstre har foreslått.
Foto: Microsoft

– Må løfte kollektivtrafikken
Regjeringen rettet opp igjen kuttet i bevilgningene til kollektivtrafikk i storbyene.

– Det er vi glade for, men det er skuffende at det ikke ble noen ytterligere satsing slik Venstre har foreslått. Det er også positivt at det settets måltall for regjerings ambisjoner innen biodrivstoff. Dette er et område hvor regjeringspartiene tidligere har stemt mot tilsvarende forslag i Stortinget, avslutter Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**