Venstre vil ha rus- og rehabiliteringsløft

Partiet mener det er skuffende at regjeringen legger så liten vekt på rehabilitering og forebygging i sitt reviderte budsjett. — Det er nødvendig med konkrete tiltak for å hindre utstøting fra arbeidslivet, sier Venstrerepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skjelstad og Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

– Muskel- og skjelettlidelser står for en høy andel av sykefraværet, og bedre rehabilitering og vekt på forebygging vil kunne få flere tilbake i arbeid, sier de to.

Vil ha mer forebygging
Skjelstad og Ludvigsen mener det er overraskende at regjeringen ikke prioriterer mer penger til rehabilitering.

– Rehabiliteringstiltak får folk kjappere tilbake i arbeid, noe som er et uttalt mål for regjeringen. Det er billigere for samfunnet at folk får gode rehabiliteringstilbud enn at de går lenge utenfor arbeidslivet og venter på tilbud, sier Venstres André N.Skjelstad. Venstre vil i sitt alternative budsjett prioritere mer penger til rehabilitering, sier Skjelstad.

Dårlig rusoppfølging
Venstres Gunvald Ludvigsen karakteriserer det som urovekkende at rusmisbrukere ikke får tilgang på nødvendige og basale helsetjenester. Han har tidligere tatt til orde for et tverrpolitisk løft innen rusomsorgen.

– Det er skuffende at regjeringen ikke legger inn mer penger til de som sliter aller mest i vårt samfunn, sier Ludvigsen.

– Køene for metadonbehandling er for lange. Det er for dårlig oppfølging etter avrusning. Skottene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er for tette, og rusmisbrukere blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling, konstaterer Ludvigsen.

Venstre mener det er nødvendig med et skikkelig løft og vil i sin alternative innstilling til revidert forplikte seg økonomisk for alle de som sliter med rusproblemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**