Viktig vedtak for demokratiet

For meg og Venstre ble 10. mai en stor og viktig dag i Stortinget. Flertallsinnstillinga i saken om forvaltningsreformen fra regjeringspartiene og Venstre i Kommunalkomiteen ble vedtatt med et bredt flertall i Stortinget. Dette vedtaket innebærer at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå i Norge, d.v.s. kommune, fylke (region) og stat, skriver Vera Lysklætt, kommunalpolitisk talskvinne i Venstres stortingsgruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Venstre synes det er viktig at vi nå kan opprettholde tre folkevalgte nivå i landet vårt. Kanskje er det slik at jo lenger bort fra maktens sentrum i hovedstaden en kommer, jo enklere er det å se hvor viktig det er med tre folkevalgte nivå i vår forvaltning. Vi har et uendelig langstrakt land å forholde oss til, hvor folk lever svært ulike liv, avhengig av hvor de bor i landet. Dette har selvfølgelig med geografi og avstander å gjøre, men det har også med ulike kulturer å gjøre.

Tre prinsipper
I Venstres arbeid med denne reformen er det tre prinsipper som har vært viktig: Nærhet, tilhørighet og identitet. Vi har et oppriktig ønske om at folk skal kunne ha en reell mulighet til å delta og forme framtida og utviklinga der de bor. Vi ønsker ikke at folk kun skal bli statister og tilskuere i sine liv. Folk har behov for å ha en arena hvor de kan møtes på fylkesplan for i fellesskap å komme fram til løsninger som gagner utviklinga i sin del av landet. Hadde landet vårt sett helt annerledes ut, f.eks. som Sveits, og hadde ligget her nede rundt Oslofjorden, hadde denne saken vært en helt annen.

Et sterkt og desentralisert folkestyre er viktig for å balansere statens makt og en stadig tiltakende sentralisering. Utviklinga de senere år har vært preget av en gradvis tapping av fylkeskommunens oppgaver gjennom flere reformer, hvor store velferdsoppgaver som sykehus, barnevern og rusomsorg har blitt overført til staten.

Frivillige grenser
Tre viktige premisser ligger til grunn for Venstres ønske om fortsatt tre folkestyrte forvaltningsnivåer. Justering av fylkesgrensene SKAL skje ved frivillighet, og ingen oppgaver skal tas fra primærkommunene. Dernest har vi også sagt at vi primært ønsker at sykehusstyringen skal føres tilbake til mellomnivået. Med det vedtaket som nå foreligger, mener vi at vi legger til rette for et revitalisert og sterkere mellomnivå, som etter 2010 kan ha en mulighet til å få tilbake styringen over sykehusene. Men det kan også være at NAV, barnevern eller rehabilitering er de velferdsoppgavene som passer bedre til de nye fylkene.

Dette er en debatt som vil fortsette, men når Senterpartiet er 100 % for å flytte sykehusene tilbake, Venstre er 100 % for, SV er 90 % for og Arbeiderpartiet er 49 % for, er det kanskje den mest nærliggende oppgaven å se på. Venstre blir gjerne i fortsettelsen med på å diskutere hvilke andre oppgaver vi kan overføre. Det viktige nå er at vi går i riktig retning, både målt i folkestyre og oppgaver.

Enhetsfylke
Venstre er også svært fornøyd med at regjeringspartiene har kommet oss i møte i forhold til enhetsfylkeforsøket, "det nye fylket" – og at det fortsatt skal være mulig å drive forsøk i offentlig sektor. Det åpnes nå for at det er mulig å videreføre og videreutvikle ordningen med enhetsfylket, der det er regionalpolitisk vilje til det. I tillegg til å styrke kompetansemiljø og muligheten for regional og kommunal utvikling vil en slik modell innebære en betydelig forenkling av den offentlige forvaltning for folk.

Det blir da én dør å banke på, én telefon å ringe til — med andre ord – folk vil få “et enklere Norge” å forholde seg til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**