Vil prioritere å styrke lærerne før heldagsskolen

– Lærerne bør få lengre og bedre utdanning før vi utvider skoledagen. Det vil blant annet være med på å forebygge mobbing, mener stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Dagsavisen presenterte nylig en undersøkelse om at en av ti foreldre med barn i grunnskolen selv kan tenke seg å undervise barna sine for en periode. Nesten halvparten av disse foreldrene pekte på mobbing og andre sosiale problemer på skolen som årsak til ønsket om å ta barna ut av skolen.

Feil med lenge skoledag
Den rødgrønne regjeringen har som mål å utvide skoledagen. Dette mener Odd Einar Dørum er et skritt i gal retning, i forhold til å motarbeide mobbing på skolen.

– Vi må sørge for at det er best mulig kvalitet på den skolen vi har i dag. Heldagsskolen er ikke veien å gå, sier Dørum til Dagsavisen.

Trygghet viktig
Han vil i stedet ha på plass en femårig allmennlærerutdanning, samt å styrke videreutdanningen av lærerne. I tillegg til å heve kvaliteten på undervisningen, mener Dørum det vil forebygge mobbing.

– Faglig trygge lærere skaper også trygghet i sosiale situasjoner. Dette henger sammen, sier Dørum til Dagsavisen.

Les saken i Dagsavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**