– Venstre fornøyd med personvernkommisjon

Regjeringen oppnevnte i dag en bredt sammensatt kommisjon som skal kartlegge status for personvernet i Norge og foreslå forbedringer. – Venstre er glad for at regjeringen følger opp Venstres initiativ til en personvernkommisjon, sier Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Venstre fremmet forslag om en personvernkommisjon i 2006.

– Venstre har de siste årene tatt initiativ til flere kommisjoner, som har arbeidet med viktige demokratispørsmål. Fokuset har ikke minst vært rettet mot enkeltmenneskets møte med det offentlige. Både lokaldemokratikommisjonen og offentlighetsutvalget ble opprettet etter initiativ fra Venstre. Personvernkommisjonen plasserer seg inn i en slik tung rekke, sier Sponheim.

 - I et moderne samfunn er et sterkt personvern en forutsetning for at folk kan føle seg frie, sier Hans Antonsen.

– I et moderne samfunn er et sterkt personvern en forutsetning for at folk kan føle seg frie, sier Hans Antonsen.
Foto: Vidar Grundetjern

Forutsetning for frihet
– I et moderne samfunn er et sterkt personvern en forutsetning for at folk kan føle seg frie, sier Venstres tidligere generalsekretær Hans Antonsen. Han et av medlemmene i kommisjonen som ble opprettet i dag.

Personvernet er på vikende front både i offentlig og privat virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Presset
– Personvernet i dag er under sterkt press, fordi det på alle områder i samfunnet er en sterk tendens til økende registrering, bruk og gjenbruk av personopplysninger, sier Hans Antonsen

Personvernkommisjonen skal arbeide ut 2008 og står fritt til å fremme forslag som kan gi et bedre personvern.
– Vi var tidlig ute med lovgivning og etablering av Datatilsynet i Norge, men det er slett ikke sikkert at de virkemidlene vi har hatt for å ta vare på personvernet, er de beste for framtida, sier Hans Antonsen.

Elektroniske spor
Venstre har vært sterkt kritisk til følgene av at det nærmest blir en forutsetning at alle dagligdagse gjøremål skal etterlate elektroniske spor. Det vil lett kaste mistanke over alle som bryter et mønster.

– Man går gjennom hverdagen og etterlater seg en serie spor. Til slutt får man nesten spørsmålet: Hva gjorde du egentlig, siden du ikke etterlot deg elektroniske spor, sa Odd Einar Dørum under debatten i Stortinget i mars 2006, da Venstres opprinnelige forslag om en personvernkommisjon ble behandlet.

Mer informasjon og kontaktpersoner:
Lars Sponheim: 9306 3594
Hans Antonsen: 4144 6657

Mer om Hans Antonsen:
Hans Antonsen har i en årrekke stått sentralt i Venstres arbeid med personvern, blant annet som generalsekretær i partiet fra 1993-97, og som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet i den første Bondevik-regjeringen. Antonsen ledet også arbeidet med det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt på Venstres landsmøte i vår. Han har også arbeidet for teknologibedrifter som Ericsson og er i dag daglig leder for Ordkraft, et byrå innen informasjon og samfunnskontakt i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**