Frykter for stort tidspress i Hanekleivtunnelen

– Det er grunn til å spørre seg om arbeidsulykken i Hanekleivtunnellen kan skyldes for stort tidspress på entreprenøren for å få tunnelen ferdig. Jeg kommer derfor til å ta opp saken med samferdselsministeren, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er dypt beklagelig at to arbeidere er blitt skadd. Arbeidernes sikkerhet må være topp prioritet. At det jobbes i pinseferien er et tegn på at tempoet kan være for høyt. Jeg frykter at dette også kan gå på bekostning av kvaliteten i sikringsarbeidet, legger Tenden til.

– Det er viktig å styrke sikkerhetsarbeidet i forbindelse med veibygging og vedlikehold. Dette er nok et eksempel på at det er grunnlag for å opprette et uavhengig vegtilsyn, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**