– Nytt helseregister truer personvernet

Det blir stadig flere nasjonale registre i helsesektoren. Regjeringen og et flertall i Stortinget vil nå opprette et nytt nasjonalt register for elektroniske resepter. — Vi frykter at stadig flere opplever at de må beskytte seg mot helsevesenet. Det er en meget alvorlig problemstilling, sier Venstres Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Venstre er svært skeptisk til valget av et sentralt register knyttet til ordningen med elektroniske resepter.

Venstre er svært skeptisk til valget av et sentralt register knyttet til ordningen med elektroniske resepter.
Foto: Microsoft

Helse- og omsorgskomiteen avgir i dag sin innstilling til på endringer i helseregisterloven (Ot.prp. nr. 52 (2006-2007)). Et av elementene i arbeidet med ny lovtekst er å åpne for en sentral database for elektroniske resepter, det såkalte eReseptprogrammet. Venstres Gunvald Ludvigsen er saksordfører for lovarbeidet, og mener opprettelsen av et sentralt register innebærer unødvendige ulemper for personvernet.

– Regjeringen kunne valgt en annen løsning og i det minste gjort det mulig å reservere seg mot å stå i registeret, sier han.

Må sette en grense
Og Gunvald Ludvigsen er ikke den eneste på Stortinget som har denne bekymringen. En samlet helsekomité har sagt seg enige i at det er vanskelig for den enkelte selv å ha oversikt over hvordan helseopplysninger blir brukt og lagret.

 Jeg er skuffet over at det bare er Venstre og KrF som avviser etableringen av et sentralt reseptregister.

Jeg er skuffet over at det bare er Venstre og KrF som avviser etableringen av et sentralt reseptregister.
Foto: Rune Kongsro

– Likevel er jeg skuffet over at det bare er Venstre og KrF som avviser etableringen av et sentralt reseptregister. Vi er mange som ser farene ved å samle personlige opplysninger i en rekke registre, men når det kommer til reelle vedtak ender vi på å opprette nye registre. Det er meget uheldig at personvernet alltid taper, sier Ludvigsen.

Reseptregister
Venstre er svært skeptisk til valget av et sentralt register knyttet til ordningen med elektroniske resepter.

– Gitt at man for eksempel har en kjønnssykdom, så vil det være fint å kunne dra til en annen by for å få ut en resept uten at alle vet om det og at denne informasjonen ikke er tilgjengelig i et stort register. Jeg synes det er av avgjørende betydning at fortrolig informasjon forblir i størst mulig grad mellom lege og pasient. Det er på denne måten vi sikrer at helsevesenet har tillit i befolkningen, påpeker Ludvigsen.

Grenser flyttes
– Etter min mening flytter vi stadig grenser når det gjelder personvernet innen helsesektoren. Vi er opptatt av at ethvert menneske skal vernes mot utilbørlig registrering, overåking og inngripen i privatlivet. Offentlige myndigheter har selvsagt behov for informasjon, men problemet er at dette er i ferd med å ta overhånd. Mange føler seg personlig invadert, når man forstår hvor mange som har tilgang til intime og personlige opplysninger om dem, sier Ludvigsen.

Gunvald Ludvigsen slår fast at isolert sett er det mulig å forsvare det meste.
– Det er imidlertid summen av alle opplysninger som innhentes som blir problemet. Dette er en situasjon som også Datatilsynet og Legeforeningen har advart mot.

Flere saker om personvern og helse:
Krever anonymiserte helseregistre
Vil ha forbud mot bruk av pasientjournaler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**