Fetsund stasjon må prioriteres som knutepunkt

Rushtidstrafikken med tidkrevende køkjøring på RV22 er for mange dagpendlere et mareritt, men problemene kan redueres vesentlig ved å prioritere Fetsund stasjon som trafikknutepunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fetsund stasjon

Foto: Jonas Libak

Biltrafikken på RV 22 gjennom Fetsund har i de siste årene vært sterkt økende takket være stor aktivitet innen boligbygging i Auskog-Høland, Sørum og Fet, samtidig som SL både har lagt ned bussavganger og nedprioritert bussruter som korreponderer med tog i Fetsund. Statens Vegvesen er nå gang med å planlegge 4-felts vei mellom Lillestrøm og Hovinhøgda. Det vil endre litt på bilkøene, men ikke løse køproblemet for alle de som er avhengig av å benytte privat bil.

Fet Venstre vil derfor prioritere utbygging av Fetsund stasjonsområde til knutepunkt for korrespondanse mellom tog og buss. For å oppnå ønsket effekt av et slikt knutepunkt, må samtidig veinettet i Fetsund sentrum videreutvikles med tanke på høy rutefrekvens og god fremkommelighet for buss, både fra Garderåsen og veinettet øst for Glomma. I tillegg må togfrekvensen i rushtimen økes til 3 tog i timen mellom Sørumsand og Oslo både morgen og kveld.
Så vel Statens vegvesen og Jernbaneverket, som SL og NSB, må tilføres midler for dette formål fra Oslopakke 3 og over statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**