Siljan må ta lokalt klimaansvar

På miljøverndagen har Siljan Venstre, Høyre og Krf levert inn en interpellasjon til ordføreren, som vi ønsker svar på i neste kommunestyremøte. Vi mener at Siljan må ta lokalt klimaansvar og lage en plan over tiltak vi kan iverksette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tre i Siljan

Interpellasjonen lyder slik:
Beregninger gjort av Cicero og Civitas viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Siljan kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å ta tilbake den internasjonale lederrollen som en klimanasjon. Vi trenger også et samarbeid som strekker seg fra Stortinget til lokalpolitikerne, og fra politikerne til borgerne. Hele Norges befolkning bør delta i et kreativt og målrettet samarbeid for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på. Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå de målene som ellers kan fortone seg som umulige.

Vi mener Siljan kommune nå må ta lokalt klimaansvar. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne de virkemiddelene vi som lokalpolitikere har tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp, og samtidig utvikle en møteplass for kommune, innbyggere og næringsliv, hvor fremtidenes klimautfordringer kan møtes med en bred front.

Med bakgrunn i dette, ønsker vi å spørre ordføreren om hvilke tiltak som så langt er planlagt eller iverksatt for å redusere klimagassutslippene fra Siljan kommune.

Vi ønsker i tillegg å fremme følgende forslag:
Administrasjonen bes utarbeide et forslag til en klimaplan for Siljan kommune. Planen bør innholde både planmessige og økonomiske virkemiddel, og virkemiddel basert på frivillig samarbeid, dialog og holdningsskapende arbeid.

Siljan Venstre
v/Tonje Løwer Gurholt

Siljan Høyre
v/Ragnhild Lien Myrholt

Siljan Krf
v/Brynjar Rismyhr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**