Også Romerikskommunene kan redusere naturtruende utslipp

Med et daglig verdensforbruk av mineralolje på snart 90 millioner oljefat , må alle bidra til å redusere utslippene av “klimagasser”. Dette gjelder alle – også kommunene. Selv om USAs klimagassutslipp pr hode er 70 % høyere enn i Norge, kan mye gjøres lokalt på Romerike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nordmenn utgjør kun 0,08% av verdens befolkning, men står for 0,15% av klimagassutslippene. Like vel merker vi på Nedre Romerike at lufta blir stadig mer forurenset av sotpartikler fra oppvarming, strømproduksjon og transport, mens vannet i Romeriksvassdragene og Øyeren tar opp stadig mer tungmetaller og industrikjemikalier.

Øyeren

Foto: Jonas Libak

Derfor er det viktig at Norge som forgangsland viser vei og bidrar til å redusere det årlige utslippet av 53,7 millioner tonn med karbondioksid, metan og andre klimagasser.
Lokalt i Norge kan alle bidra på flere måter, men staten, fylkeskommunene og kommunene må vise vei.
Mye kan gjøres på kort sikt ved å velge alternative brensler som erstatning for mineralolje, utnytte spillvarme, sørge for at organiske avfallsprodukter utnyttes til energiformål eller ta i bruk effektive varmepumper.
I tillegg er det viktig å redusere transportbehovet gjennom bedre arealplanlegging, flere lokale arbeidplasser og bedre kollektivtrafikktilbud.
I tillegg må næringsvirksomheter og privatpersoner i større grad stimuleres økonomisk til å redusere sine forbruk. 20 % reduksjon bør være oppnåelig i løpet av få år, dersom man er villig til å endre litt på dårlige vaner. Og dette trenger slettes ikke å gå ut over verken levestandard eller livskvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**