Kommunestyre sa enstemmig JA til å lage klimaplan

På kommunestyremøte 13.juni sa ett enstemmig JA til å lage en klimaplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er med stor glede jeg kan opplyse om at Venstre fikk med seg hele kommunestyret på dette forslaget, selv om det var mange saker og sent på kveld. Jeg fremmet et forslag til sakslisten om å ta opp denne saken, noe som et enstemmig kommunestyre sa ja til. Med de utfordringene vi har i Meland satte ikke k-styret noen dato for når den skal vær ferdig, men her er det bare å følge med:-)
Lars

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**