– Patetisk fra Haga og Senterpartiet

Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug lurer på hvor Senterpartiets stortingsrepresentanter var da revidert nasjonalbudsjett ble behandlet i Stortinget for 10 dager siden. – Det finnes ikke et fnugg av troverdighet i at Senterpartiet lanserer småbedriftspolitikk som en av partiets hjertesaker foran høstens valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stortinget, stortingsbygningen

Foto: © Stortingsarkivet/Teigens Fotoatelier

– Alle forslagene Senterpartiet lanserer i dag – både bedre sosiale rettigheter for gründere, lavere gebyrer til Brønnøysundregistrene og generelle forenklinger, bl.a. rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende – ble foreslått av Venstre i forbindelse med revidert budsjett, og stemt ned av bl.a. Senterpartiet.

Les om Senterpartiets forslag på dn.no.

Lite troverdig
– Det står ikke til troverdig å lansere de samme forslagene som man stemte mot i Stortinget for bare 10 dager siden. Det er rett og slett patetisk, sier Kongshaug. Han mener disse utspillene bare er med på å undergrave politikkens troverdighet, sier Kongshaug.

Ikke prioritert av Senterpartiet
– Det er i og for seg bra at Senterpartiet vil landets småbedrifter og gründere alt vel, men når dette ikke viser seg igjen i et eneste av de budsjettene den sittende regjering har lagt fram, viser det også hvor langt nede dette er på Senterpartiets og Regjeringens prioriteringsliste, påpeker Kongshaug.

Revidert nasjonalbudsjett for 2007, som Stortinget sluttbehandlet forrige fredag, føyer seg bare inn i et større bilde av en Regjering som er lite opptatt av næringslivet og som i løpet av sin virketid har fremmet en rekke direkte næringsfiendtlige forslag.

– Dette gjelder spesielt overfor de små bedriftene og de selvstendig næringsdrivende, sier Kongshaug. Han mener det er på sin plass å minne om at Senterpartiets næringspolitiske talsmann, Lars Peder Brekk, som også er leder av Stortingets næringskomité, uttrykte følgende om Regjeringens politikk overfor de familieeide småbedriftene etter at statsbudsjettet for 2006 ble lagt fram: “Det er særdeles ubehaglig, for å si det rett ut”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**