– Hjemfallsordningen vil bestå

Venstres leder Lars Sponheim mener at hjemfallsordningen for de norske vannkraftressursene vil bestå på tross av dagens dom i EFTA-domstolen. Det er ingen grunn til å revurdere EØS-avtalen på bakgrunn av dagens dom, slik Senterpartiets leder Åslaug Haga mener. Dommen var ventet. Det er heller grunn til å stille seg spørsmål om Regjeringens strategi bak å kjøre saken i domstolen i stedet for å finne en akseptabel løsning som likebehandler private og offentlig eide vannfall var den riktige, sier Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mulig med nye løsninger
Sponheim håper at ikke dagens dom har ødelagt for muligheten til å finne fram til gode praktikable løsningen som ivaretar fellesskapets verdier. Venstre vil stå fast på full hjemfallsrett til norske vannfall for å sikre disse for fellesskapet. Lars Sponheim peker på to ulike modeller som kan ivareta dette. 1) At hjemfall bare utløses ved salg (enten fra private eller kommunal/fylkeskommunale eiere) eller 2) at hjemfallsordningen gjelder likt for alle eiere.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro


Sikre kommuner og fylkeskommuner

I tilfelle den siste modellen er det avgjørende at det finnes gode og lovlige kompensasjonsordninger for kommuner og fylker som i dag har store verdier knyttet til eierskap i vannkraft, slik at vi unngår en massiv formuesoverflytting fra kommuner og fylkeskommuner til staten. Dette kan for eksempel skje ved en fondsordning hvor kommunene får avkastningen fra et "hjemfallsfond" i stedet for avkastning direkte fra kraftselskapene, mener Sponheim.

Les også Lars Sponheims og Gunnar Kvassheims uttalelser om saken i Dagbladets nettutgave

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**