Frykter hemmelighold om Statoil-Hydro-fusjonen

Venstres leder Lars Sponheim frykter at det kan dukke opp en rekke uavklarte problemstillinger knyttet til Statoil-Hydro-fusjonen etter at Dagens Næringsliv tirsdag avslørte at det har oppstått strid mellom Statkraft og Statoil i forbindelse med Naturkraft som de to selskapene vil eie sammen etter at Hydros eierandel nå overføres til det fusjonerte Statoil Hydro.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres leder mener at olje- og energiminister Odd Roger Henoksen har holdt tilbake opplysninger i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro knyttet til den åpenbare rollekonflikt det vil bli at en av Naturkrafts største kunder – Statoil gjennom fusjonen nå får fult innsyn i Naturkrafts virksomhet bl.a. på Kårstø.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Nye problemstillinger
Til Dagens Næringsliv i dag sier Lars Sponheim at han frykter at det kan dukke opp nye problemstillinger vi enda ikke har fått høre noe om i kjølvannet av fusjonen. En til nå ukjent konsekvens av fusjonen vil være at gassavsetningsmulighetene på Kårstø vil bli betydelig redusert samt at Statkraft vil møte StatoilHydro i en rekke ulike roller bl.a. som gassleverandør og tilbakekjøper av den samme produksjonen, hvilket både kan være et demokratisk og økonomisk problem.

Brev til Enoksen
Sponheim sendte derfor tirsdag et brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen der han bl.a. bad statsråd Enoksen redegjøre for hvilken grad han mener at Stortinget er informert om de forhold som framkommer i Dagens Næringsliv og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å unngå den åpenbare rollekonflikt det medfører at Naturkrafts største kunde — Statoil — gjennom fusjonen får innsyn i Naturkrafts virksomhet på Kårstø?

Les hele brevet til olje og energiministeren her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**