Hvor er kjærestevisumet?

Regjeringen la i dag endelig fram utkast til ny utlendingslov. Det er mye bra i utkastet, men Venstre savner en ny bestemmelse om kjærestevisum. — Jeg er skuffet over regjeringens manglende vilje til å lage regler som forenkler muligheten til å få venner, familie og andre utlendinger på besøk, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande. Hun påpeker imidlertid at det også er mye bra i utkastet som regjeringen la fram i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre er glade for at flyktningbegrepet utvides og at barns rettigheter styrkes, sier Skei Grande. – Vi støtter også regjeringens forslag om å legge større vekt på anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Venstre har lenge pekt på at Norge må ha en klarere linje for hvordan vi forholder oss til disse anbefalingene, fortsetter Skei Grande.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Det er positivt at regjeringen ønsker å styrke kvinners rett til asyl. I departementets lovforslag presiseres det at forfølgelse kan ta form av handlinger «rettet særskilt mot kjønn». – Så gjenstår det å se om regjeringen følger opp dette i praksis, sier Skei Grande.

Visumpolitikken må endres
Venstre er imidlertid skuffet over at regjeringen ikke ønsker å endre dagens visumpolitikk. Det er jo flott at regjeringen mener at "kjærestebesøk må anses som et relevant velferdshensyn", sier Skei Grande og fortsetter: – Men vi er selvsagt skuffet over at dette ikke følges opp i en egen visumbestemmelse. Vi frykter at det vil bli enda vanskeligere for nordmenn å få besøk av venner fra utlandet, sier Skei Grande og viser til at søker kan nektes visum når såkalte "innvandringsregulerende hensyn" taler mot at visum gis. – Det må ikke bli slik at man ved å henvise til innvandringsregulerende hensyn får en praksis som i enda større grad enn i dag baserer seg på generelle betraktninger og ikke individuelle forhold, fortsetter Skei Grande. – Det er veldig mange av oss som har venner eller familien i andre deler av verden, og nordmenn kan i stor grad reise dit og oppleve stor gjestfrihet. Da er det ganske flaut at muligheten for å invitere vedkommende til Norge ikke er veldig stor, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**