Kommunevalget i Rennebu i 2007

Felles valgliste, Høyre og Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Rogstad Bjørn, Berkåk, 7391 Rennebu H
2. Rogogjerd Håvard, Innset, 7398 Rennebu V
3. Teigen Wenche, Haugveien 23, 7391 Rennebu H
4. Krogstad Eli, Granliveien 6, 7391 Rennebu V
5. Halgunset Gunnar, Gamle Kongevei 40, 7391 Rennebu H
6. Bøe Martin, Stamnan, 7392 Rennebu V
7. Langklopp Kirsten, Buveien 12, 7391 Rennebu H
8. Reitan Kristin, Gamle Kongevei 49, 7391 Rennebu V
9. Nyberg Jan Arve, Berkåk, 7391 Rennebu H
10. Løkslett Kenneth, Dalgløtt 5, 7391 Rennebu V
11. Nyrønning Halldis, Berkåk, 7391 Rennebu H
12. Eide Grethe Hermine G, Innset, 7398 Rennebu V
13. Olsen Morten, Ekornveien 8, 7391 Rennebu H
14. Bøe Arve, Stamnan, 7392 Rennebu V
15. Ramstad Turid, Stamnan, 7392 Rennebu H
16. Stuen Ove, 7398 Rennebu V
17. Græsli Joar Magne, Haugveien 8, 7391 Rennebu H
18. Reitås Olaug, Grindal, 7393 Rennebu V
19. Drugudal Ove Einar, 7393 Rennebu H
20. Strand Knut, Innset, 7398 Rennebu V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**