Puslete om tannhelse

Regjeringens politikk på tannhelse ble lagt frem i dag. – Vi hadde håpet på en stor og omfattende reform, slik at tannsykdommer og tannbehandling ble behandlet likt med andre medisinske tilbud. Fraværet av en forpliktende satsing på gratis tannhelsebehandling for utsatte grupper er særdeles skuffende, påpeker Venstres Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tennhelse, helse

Foto: Microsoft

Helse- og omsorgsministeren la i dag frem stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester (St.meld. nr. 35 (2006-2007)). Venstre er fornøyd med flere signaler i meldingen, bl.a. varslingen av økt offentlig satsning på utsatte grupper, vanskeligstilte og personer med høye tannhelseutgifter.

Gratis tannhelse
– Det henger likevel et noe defensivt skjær over meldingen, spesielt for de aller svakeste. Venstre vil ha på plass en forpliktende økonomisk satsing på gratis tannhelsebehandling for grupper med svak økonomi, deriblant minstepensjonister, rusmisbrukere, kronikere og langtidsmottakere av sosialhjelp, sier Ludvigsen. Han påpeker at Venstre i egne budsjetter har satt av penger til dette.

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Fast-tannlege
Ludvigsen sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, og får meldingen om tannhelse til behandling. Han peker på at det er stor enighet om at det ikke finnes faglige grunner til at tannhelsebehandlingen skal være adskilt fra annen medisinsk behandling.

– Tannhelsebehandling bør sidestilles med legebesøk, slik at en får refusjon med et egenandelssystem. For Venstre er det viktig med en gradvis innføring. Vi mener det er urimelig at nødvendig behandling av tenner og sykdommer i munnhulen, skal behandles adskilt fra andre sykdommer og adskilt fra det offentlige helsevesenet, sier Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**