Kjønnslemlesting må stanses !

Smaalenenes avis belyser et viktig tema i sin lødagutgave 30. juni
Er det noe som virkelig opprører meg er det debatten rundt kjønnslemlesting av barn, skriver Rita Sletner (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjønnslemlesting er tortur. Lemlesting av barn er helt uakseptabelt og det haster med å innføre tiltak. Venstre har derfor fremmet forslag i Stortinget om at regjeringen setter i verk sju konkrete tiltak for å stanse lemlesting av norske jenters underliv.

Venstres forslag tar utgangspukt i at problemet må tilnærmes fra mange sider. Dialog og informasjon er viktig, men vi må også innføre strengere krav og sanksjoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å straffe dem som overtrer dagens forbud. Vi har hatt forbud mot kjønnslemlestelse i elleve år – men ikke en eneste har blitt dømt ! Det er for dårlig og ikke minst er det et svakt vern av uskyldige barn.

Jeg tviler ikke på at politiet ønsker å prioritere og straffeforfølge disse overgrepene. Men for å sette i gang etterforskning er politiet avhengige av bekymringsmeldinger fra miljøet selv, helsevesen, skole eller barnehage om overgrep.

Det må innføres en meldeplikt for de yrkesgrupper som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. For å si det litt brutalt; skjæring i jenters kjønn er vel ikke mindre alvorlig enn en brukket arm hvor man allerede har meldeplikt.

Rita Sletner (V)
Ordførerkandidat i Eidsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**