Klimaplan i Siljan kommune

Vi som representerer felleslista Høyre, Krf og Venstre i Siljan, mener Siljan kommune må bli enda bedre på å være miljøvennlig. Vi ønsker derfor at Siljan kommune utarbeider sin egen klimaplan, hvor vi konkretiserer på hvilke måte vi kan ta lokale miljøvennlige grep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Kommuner og fylkeskommuner kan til sammen redusere CO2 utslipp med 15 prosent ved forholdsvis enkle lokale tiltak. Dette ønsker vi at Siljan skal være med å bidra til. Noen tiltak kan være å endre holdninger blant forbrukerne, og å gi de mulighet til å velge miljøvennlig. Andre tiltak kan være politiske prioriteringer på vegne av kommunen. Det er viktig å kartlegge dette for å gjøre de grepene vi kan lokalt.

Noen av våre forslag går ut på å velge miljøvennlige trafikkløsninger, bedre og flere miljøstasjoner, redusere energiforbruket, vurdere alternativ oppvarming i alle offentlige bygg og nye større boligfelt. Vi ønsker oss biodieselpumpe på Hydro Texaco, og vi mener at kommunale biler bør gradvis gå over til miljøvennlig drivstoff.

Dette hadde vi levert inn en interpellasjon om i forrige kommunestyremøte, men som vi ikke fikk gjennomslag for. Felleslista Høyre, Krf og Venstre går derfor til valg på å lage en slik lokal klimaplan i løpet av neste kommunestyreperiode.

Tonje Løwer Gurholt
Ordførerkandidat
for felleslista Høyre, Krf og Venstre i Siljan

Innlegget står også i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**