Rita Sletner , kommunestyrerepresentant for Venstre

Rita har sittet i kommunestyret i Eidsberg siden 1995 og er nå inne i sin tredje periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Rita Sletner

Hun var fylkestingspolitiker i perioden 1999 til 2001. Fra 2001 til 2005var hun statssekretær for Justisminister Odd Einar Dørum i Bondevik 2 regjeringen.. Rita har siden 2005 vært ansatt som Ass.generalsekretær i Venstre.

Hun sier følgende om sitt politiske engasjement:
Sosialt Ansvar har alltid stått mitt hjerte nær
Derfor har Arnulf Øverlands ord har fulgt meg i alle år :
“En skal ikke tåle så inderlig vel det som ikke rammer en selv”.

Skjæringspunktet mellom sosial politikk og Justispolitikk fått fram ombudsrollen og menneskerettighetsforkjemperen i meg. Det er alt for mange som ikke får den hjelpen de trenger. Som liberal politiker er likegyldighet aldri et alternativ. Jeg ønsker som politiker og bidra til at
de som trenger det mest blir sett og hørt i Eidsberg.

Politiske verv
2007-2011 Kommunestyret i Eidsberg ( Gruppeleder )
2003-2007 Kommunestyret i Eidsberg
Formannskapet
1999-2003 Kommunestyret i Eidsberg
1999-2003 Fylkestinget i Østfold ( gruppeleder)
Fylkesutvalget
Leder av likestillingsutvalget i Østfold
2000 Internasjonalt utvalg – Venstre sentralt
1998-2000 Leder av Norges Venstrekvinnelag
1995-1999 Likestillingsutvalget i Østfold
1995-1999 Kommunestyret i Eidsberg
Formannskapet
Arbeidsmiljøutvalget , konflikttrådet m. m

Styrer, utvalg og organisasjonsmedlemskap
2008-2010 Styreleder FMSO ( Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep)
2006-2008 Leder av Regjeringens Voldtektsutvalg ( NOU 2008:4, Fra ord til handling)
2008-2010 Tilsynsutvalget for dommere ( vara )
2006-2008 A/S Vinmonopolets bedriftforsamling ( vara )
2008-2010 A/S Vinmonopolets bedriftforsamling ( vara )
Zola selskapet, Foreningen for sivilt mot ( rådsmedlem )
KRU-Østfold
Hærland bygdekvinnelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**