Valgportalen klar

Venstres valgportal til høstens valgkamp er klar. Dere finner denne på hovedmenyen på www.venstre.no og på adressen www.venstre.no/valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres valgportal på Internett.

Foto: Venstre

Valgportalen ble lagt tilgjengelig på nett fra 6. juli. Noe finpuss gjenstår. Hovedmålsettingen med valgportalen er todelt:
a) Lett tilgang til Venstres overordnede politiske budskap, samtidig som man raskt skal finne mer informasjon om hovedsakene.
b) Deretter er det et mål at velgere raskt skal finne frem til sitt lokale lag.

Kommentarer eller spørsmål kan rettes til informasjonssjef Steinar Haugsvær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**