Nordområdesatsing, hva legges i det egentlig?

Hva legger regjeringa med Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Helen Bjørnøy og Odd Roger Enoksen i spissen, i begrepet “nordområdesatsing”? Etter mitt skjønn så må det være ulike tolkninger ute og går av dette begrepet, skriver Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringas strategidokument for nordområdene er det ikke vanskelig å slutte seg til for de fleste — det inneholder mange fine ord mellom to permer. Men, så er det utfordringa med å komme seg videre fra fine-ord-stadiet til konkrete-tiltak-stadiet.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Unødvendig utflagging
Alle skjønner selvfølgelig at alt ikke kan skje "over natta". Men, så vel statsminister som utenriksminister og andre statsråder, har i tur og orden vært på utallige reiser her hos oss etter regjeringsovertagelsen høsten 2005. Alle har fokusert stort på den nordområdesatsinga de nå ser for seg. Det blir derfor helt ufattelig hvordan de uten noen som helst skrupler eller motargumenter er villige til å slå handa av det ene flotte og framtidsretta miljøprosjektet etter det andre som er utvikla i fylket vårt.

Denne våren har først Hammerfest Strøm sett seg nødt til å flagge ut tidevannsteknologien til Storbritannia – med alle de arbeidsplassene en videreutvikling av prosjektet kunne ha ført med seg i Finnmark. Vi bebor faktisk det fylket i landet som har den største fraflyttinga — og hvor det er svært stor arbeidsledighet i veldig mange kommuner. Man kan virkelig lure på om "våre sentrale myndigheter" overhodet har fått med seg dette.

Avslag fra NVE
Og, som om ikke det er nok. Nå har også NVE avslått Hammerfest Energis konsesjonssøknad om å bygge Norges første gasskraftverk med CO2-håndtering i Hammerfest. Et glimrende og tidsriktig prosjekt blir nå stoppet av NVE. Avgjørelsen er svært oppsiktsvekkende av flere grunner – både av hensyn til vårt ansvar for miljøet men også fordi søknaden forskjellsbehandles i forhold til andre gasskraftsøknader og fordi NVE i begrunnelsen for avslaget går ut over sitt mandat ved å påta seg roller de ikke har.

 Ildsjeler står bak tidevannskraftverket i Kvalsundet, skriver Lysklætt.

Ildsjeler står bak tidevannskraftverket i Kvalsundet, skriver Lysklætt.
Foto: Hammerfest Strøm

Hvorfor er det mye viktigere og riktigere å utvikle nye prosjekt lenger sør i landet først — enda det er her i Finnmark at vi er i tet på flere av disse områdene? NVEs handlemåte i denne saken, hvor man stopper en liten kreativ virksomhets mulighet til å drive utviklingsarbeid, er direkte skremmende. Hammerfest Energi er et lite kraftselskap med strenge økonomiske krav. Likevel har selskapet en gjennomføringsevne for tekniske miljøprosjekt som selskap med langt sterkere økonomi kan misunne dem.

Beundrer ildsjelene
Gjennom alle år har jeg med stor beundring og glede fulgt den jobben som ildsjelene i Hammerfest Energi og Hammerfest Strøm har lagt ned i forhold til å utvikle så vel det første CO2-frie gasskraftverket her i landet som verdens første tidevannskraftverk i Kvalsundet. Her har vi et utviklings- og forskningsmiljø som har gått i bresjen for dette viktige arbeidet – og jeg tar nok en gang av meg hatten for de som har stått i spissen for dette arbeidet. På Stortinget og tidligere har jeg i mange ulike sammenhenger trukket fram disse flotte nyskapingsprosjektene og det er ikke få støtteerklæringer som har blitt forfattet i årenes løp.

Disse to sakene handler for meg om veldig mye, egentlig. Hele verden roper etter fornybare og miljøvennlige løsninger og "alle" er for tida opptatt av klima- og miljøspørsmål. Men, dette handler også om nyskaping og nye typer arbeidsplasser — noe vi har et stort behov for dersom vi skal ha en mulighet for å bremse flyttestrømmen ut av fylket. Det er svært viktig at våre barn og unge som vokser opp ser at "vi både kan og vi vil" i Finnmark. Begge disse prosjektene er dessuten lite arealkrevende og dermed ikke konfliktskapende — og nettopp slike løsninger har vi behov for. Alt dette kan umulig verken Stoltenberg, Gahr Støre, Bjørnøy eller Enoksen ha forstått viktigheten av i sin “nordområdesatsing”.

"Vi kan — og vi vil"
Flertallet i fylkestinget vedtok i 2004 "Finnmark — der drømmer blir virkelighet" som et slagord for fylket. Opplever nå Hammerfest Strøm og Hammerfest Energi dette slagordet som bekvemt. Mitt forslag til slagord den gang var at "vi kan og vi vil." Dette ble nedstemt av flertallet – og det ser dessverre ikke ut som om drømmene om to flotte miljøprosjekt blir en virkelighet i Finnmark.

Av Vera Lysklætt (V)
Stortingsrepresentant Finnmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**