Romerike trenger flere grundere og småbedrifter

De fleste av fremtidens arbeidsplasser vil skapes og utvikles av enkeltpersoner som er villige til å ta nødvendig risiko, til tross for alle hindringene som staten, og spesielt de sosialistiske partiene, har lagt opp til i nært samarbeide med LO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Framtidas næringsvirksomheter og mange arbeidsplasser vil skapes av enkeltmenneskers innsats, kunnskap og kreativitet, men det fordrer at samfunnet har vilje og evne til å satse miljøvennlig og framtidsrettet og kan tilby virkemidler i form av gode etableringsordninger og stimulering til generell kompetanseheving, forskning og produktutvikling innenfor nisjeområder hvor norske foretak kan delta i front.

Overordnede mål for Venstre er å påvirke til en økonomisk politikk som gir arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og en langsiktig, bærekraftig utvikling.

Følgende seks prinsipper legges til grunn for Venstres program:

1. innovative tiltak rettet mot fremtidens bedrifter.

2. Et enkelt, miljøvennlig og rettferdig skattesystem, med internasjonalt konkurransedyktige skatteregler som belønner dem som er villige til å satse på etablering av egen virksomhet.

3. Gode rammevilkår for alle næringsdrivende som vil skape og sikre arbeidsplasser

4. Bedre tjenester med økt konkurranse som sikrer en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, og bidrar til bedre varer og tjenester, fornyelse, kostnadsreduksjon, og økt valgfrihet for innbyggerne.

5. Gode eiere uansett nasjonalitet, som dekker norske bedrifters behov for gode eiere som tilfører økonomiske ressurser, nettverk, markedstilgang og kompetanse

6. Et enklere Norge med færre og enklere offentlige skjemaer og mindre kompliserte regelverk, spesielt for småbedrifter og gründere som rammes ekstra hardt av dagens ressurskrevende "skjemavelde".

Les mer om Venstres program her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**