– Togforsinkelser bør gi reduserte togpriser

– Få varer og tjenester til full pris har så dårlig forutsigbarhet som togreisene i Oslo-regionen. Hadde det å reise vært en vanlig vare, ville forbrukerrettighetene vært langt strengere, sier Borghild Tenden. Hun tar til orde for reduserte priser for togreisende som rammes av forsinkelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Jan Harsem

Tenden pendler selv med toget hver dag mellom sitt hjem i Bærum og Stortinget. Hun mener tjenesten pendlerne blir lovet ikke står i stil med hva som er virkeligheten.

– Alle månedskort er registrert på kundenummer. NSB og Jernbaneverket har full oversikt over sine avganger og forsinkelser. Derfor bør det ikke være store vanskeligheter med å innføre et system der kunder som rammes av forsinkelser, får redusert pris påfølgende måned.

Unødvendig skvis
Jevnlig lammes den lokale togtrafikken i Oslo-området på grunn av signalfeil på jernbanenettet. Ifølge TV2-nyhetene sist uke, registreres det hvert år rundt 7000 signalfeil på det norske jernbanenettet. Tenden mener konsekvensene av togforsinkelsene er at folk flykter fra kollektivtrafikken, i en tid da vi ønsker at flere skal velge å la bilen stå.

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

– Pendlerne stilles i en vanskelig skvis. Bil er en dårlig løsning for mange, på grunn av miljøet, køproblemer og mangel på parkeringsplass. Samtidig er det kollektive alternativet ustabilt, som gjør at mange likevel foretrekker bil, påpeker Tenden.

Straffetiltak
Venstres Borghild Tenden mener ledelsen i Jernbaneverket må forbedre seg kraftig.

– Jeg tror det er nødvendig med en full gjenomgang av jernbaneverkets organisering og drift. Vi snakker om en monopolist som er skyld i omfattende forsinkelser som rammer pendlere med tog. Kanskje må vi også vurdere å legge ut noen strekninger til andre aktører, for å se om regulariteten ble bedre. Dette er ingen ukjent problemstilling, for dette har Norge gjort overfor andre tidligere monopolister som Vegvesenet og Telenor.

Tenden mener også tiden er moden for å vurdere straffetiltak overfor de som er skyld i problemene. For eksempel gjennom bøter til den aktøren som er skyld i forsinkelsene på jernbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**