Framtiden er en god skole!

Eidsberg Venstre fremmet et forslag i kommunestyret om utredning av et kompetanseår for lærerne i Eidsberg. Men vi ble desverre nedstemt med arbeiderpartiet i spissen. Underlig da Aps landsmøte gikk inn for økt kompetanseheving av lærerene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etter å ha kontaktet kommunen, viser det seg at det er nettopp kompetansepåbygging som må til for å gi skolen et godt løft.

Henning Larsen

Henning Larsen
Foto: Frode Fjeldstad

I dag er det 142 lærere ansatt i Eidsberg kommune, og 32 av disse har ½ år eller mer med spesialpedagogisk utdanning. Dette mener vi er et tall som bør økes.
Kompetansepåbygging for lærerne er utrolig viktig for at barna skal få den undervisningen de trenger og har krav på. Det er også viktig at vi har et lærermiljø som har, og bør ha, kompetanseutveksling blant lærerne.

Det er stadig flere elever som sliter med å følge med på skolen, mange på grunn av lese og skrivevansker, ADHD, etc og kommunen trenger spesialkompetane hos lærerene for å fange opp disse elevene før de blir skoletrøtte og "dropper" ut .

Som alle vet er samfunnet i stadig bevegelse og utvikling derfor er det viktig at også lærerne får følge med på utviklingen ved at de blir gitt den kompetansehevingen som skal til for at de skal kunne være trygge, faglige og inspirerte gode lærere.

Eidsberg Venstre tror at ved å gi god kompetanseheving får vi mer faglighet, trivsel, trygghet og inspirasjon . Sist men ikke minst blir elevene møtt med rett kompetanse til rett tid. – Alle vil være vinnere. Lærere, elever og foreldre.

Eidsberg Venstre
Henning Larsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**