Ber Bjørnøy komme på banen

Venstre stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt, ber miljøvernminister Helen Bjørnøy om å engasjere seg i de store svovelutslippene som nå skjer i Nikel. – Dette er en sak som gjør befolkningen i Finnmark engstelig. Bjørnøy bør snarest ta tak i problemet – folk er bekymra for liv og helse – og for miljøet, sier hun. Hun har i dag sendt brev til miljøvernministeren med krav om å rydde opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les brevet til miljøvernministeren her.

 Vera Lysklætt (V), stortingsrepresentant fra Finnmark

Vera Lysklætt (V), stortingsrepresentant fra Finnmark

Store utslipp
Utslippene fra nikkelverket i den russiske grensebyen Nikel er 20 ganger større en det som er anbefalt dose ifg Norsk institutt for luftforskning (NILU). – Vi må tilbake til Sovjetunionens dager, for å finne tilsvarende mengder, sier Lysklætt. Situasjonen er prekær, og om vinden snur så kan store mengder svovel komme inn over norskegrensa. I Nikel plages lokalbefolkningen med å få puste og de må oppholde seg innomhus. En tilsvarende situasjon i Norge ville ført til evakuering av befolkningen.

Etterlyser beredskap
Lysklætt har skrevet brev til miljøvernministeren og etterlyser en beredskap for å beskytte lokalbefolkningen i Øst-Finnmark. – Jeg vil ha svar på hvilke tiltak regjeringa kan sette inn dersom svovelverdiene i Øst-Finnmark stiger over det forsvarlige, sier Lyklætt. – Det er viktig å holde et trykk oppe i forhold til våre russiske naboer, vi kan ikke gamble med folks liv og helse, verken på den ene eller den andre sida av grensa, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**