Siri Evjen

Siri Evjen er leder i Rissa Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Siri Evjen

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Siri Evjen har 4 barn, er førskolelærer / lærer / aromaterapeut, og sitter i styret for Rissa fotball. Siri bor på Uddu. Brenner for at barn og unge skal få gode oppvekstvilkår! Er bekymra for barns skjerm- og alkoholvaner! Vil ha foreldre mere på banen!

E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**