Fana som prøvebydel for alternative eldreboliger

Tiden er inne for å tenke alternativt i boligbygging for eldre.
Bofellesskap med 4-6 leiligheter er et godt alternativ for enslige eldre, skriver Grete Kvilvang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I slike bofellesskap kan man ha sine egne leiligheter, men samtidig ha fellesrom hvor man kan ha felles måltider og opphold etter behov.
Venstres bystyrekandidat, Grete Kvilvang, mener denne boligformen bør gå inn i videre boligplanlegging i Fana. Ved å legge til rette for hjelp til selvhjelp, kan det dempe på behov for sykehjemsplasser.
Disse bofellesskapene må utgjøre en naturlig del i de øvrige utbyggingsplanene, slik at ikke for store områder blir bebodd av bare eldre mennesker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**