Oppvekst og undervisning

Høylandet Venstre vil bruke kvalitet, trygghet, respekt og toleranse som grunnleggende verdier i arbeidet for et godt oppvekstmiljø og faglig og sosial utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For å oppnå dette vil Venstre:

Halsa skole

Foto: M.A.Bjørkli

Bruke MOT-verdiene aktivt i Høylandet kommune.

Videreutvikle det gode barnehagetilbudet kommunen har i dag.

Prioritere nok midler til grunnskolen for å nå målsettingene i Kunnskapsløftet.

Arbeide for at lovnadene om en nasjonal satsing på skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen gjennomføres.

Arbeide for et bredere tilbud til barn og unge i kulturskolen.

Støtte opp om et allsidig fritidstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**