Velferd

Et godt helse-og omsorgstilbud i alle livets faser er kjennemerke på et godt lokalsamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Høylandet Venstre vil:

Opprettholde og videreutvikle dagens gode tilbud innen helse og omsorg.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Kommunen må legge til rette for etablering av nye private helsetilbud både innen skolemedisin og alternativ behandling.

Kommunen må gi omsorgslønn til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Satse på forebyggende tiltak som Fysak.

Gi fortsatt kommunal støtte til frivillighetssentralen og Namas.

Innføre rettferdig handel i kommunen, i første omgang ved at sentraladministrasjonen kjøper te og kaffe merka Fairtrade. Dette i solidaritet med småbønder og landarbeidere i utviklingsland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**