Advarer mot å strupe lokaltogene

SVs nestleder Audun Lysbakken sier til Dagbladet at han vil ta bygge opp et fond på én milliard i året for å finansiere bygging av lyntog.
– Venstre støtter SV i å ville satse på jernbanen, men jeg er usikker på hvor gjennomtenkt utspillet er. Fondet han skisserer, er neppe nok til en satsing på lyntog. I så fall må det tas penger fra det ordinære jernbanebudsjettet, noe jeg sterkt vil advare mot, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Vi må ikke se oss så blinde på lyntog, at vi lar det gå utover dagens jernbane, mener Venstres Borghild Tenden

Vi må ikke se oss så blinde på lyntog, at vi lar det gå utover dagens jernbane, mener Venstres Borghild Tenden
Foto: Microsoft

Jeg vil gjerne få utfordre Lysbakken på akkurat dette punktet. Daglig opplever passasjerer som reiser miljøvennlig med lokaltogene at de må stå, de opplever forsinkelser og unødvendig lang reisetid. På grunn av flaskehalser i linjene klarer NSB kke å dekke etterspørselen i lokaltrafikken. Tilsvarende er det for godstrafikken. Det er ved å utbedre flaskehalsene vi virkelig får mye miljø igjen per investert krone. Pengene til dette må ikke bli borte, påpeker Tenden.

– Hvordan man skal gjennomføre en satsing på lyntog må uansett vente til dette er ferdig utredet. I mellomtiden må vi fokusere på dagens jernbane. Her er det fremdeles mye å hente, legger Tenden til.

Hun viser også til at den forrige regjeringen satte Gjøvikbanen ut på anbud. Anbudet førte til at de reisende fikk langt bedre tilbud, med 40 prosent flere avganger. Togsettene ble fornyet med bedre komfort og økt tilgjengelighet for funksjonshemmede.

– Konkurranse på jernbanen er blant tiltakene som fungerer, men dette er SV i mot av ideologiske grunner, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**