Nils Edmund Stråmyr

Skule ligg mitt hjarte nært.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil at ny skule må kome i Søvik snarast. Venstre vil styrke den offentlege skulen. Vi vil ha fokus på innhald, kvalitet og på å få attende respekta for læraren og fagkunnskapen. Vi vil ha ein skule der alle får like moglegheiter. Som eit ledd i dette vil vi arbeide for å trinnvis innføre gratis PC til elevane på mellom- og ungdomssteget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**