Norunn Wuttudal

Gode kommunikasjonar er ein føresetnad for livskraftige lokalsamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gode kommunikasjonar er ein føresetnad for livskraftige lokalsamfunn. For Haram gjeld det å få Nordøyvegen på plass. Det vil gi ein ny giv til vekst og næringsliv på øyane. Mjuke trafikantar må i størts mogleg gard skiljast frå køyrande. Gang og sykkelvegar er eit viktig satsingsområde for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**