Busstilbudet i Arna

Lederen for Arna Venstre raser mot Tide etter at de nye rutene trådde i kraft fra 20. august.
– For oss i Ytre Arna er det ingen forskjell på sommerrutene og de nye hverdagsrutene, monopolisten Tide gjør akkurat som de selv vil, sier Kjell Andre Johannessen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Andre Johannessen

Foto: Venstre

– Jeg har siden Tide var et faktum sittet med et ønske om og tro på at korrespondansen mellom Ytre og Indre Arna skulle bli bedre, forklarer Johannessen.

Vi er en felles bydel og service tilbudene i Arna skal, i utgangspunktet, deles mellom Ytre og Indre. Da må også kommunikasjonen fungere mellom tettstedene, fortsetter Johannessen.

Jeg har vel aldri forstått hvorfor Sletta har fungert som endestopp for bussene om Åsane. I de tider Åsane billag og senere Gaia konkurrerte med HSD kan det være at konkurransehensyn var begrunnelsen for at bussene ikke gikk helt inn til Arna stasjon, men jeg har aldri hatt forståelse for det likevel, sier en oppgitt Johannessen.

I Arna har vi Helseheimen med 100 plasser som er for de som trenger sykehjemsplass i Arna, skal vi i Ytre Arna, en søndag, besøke noen på Helseheimen og reise kollektivt må vi ta bussen kl 08.30 om morningen og tilbake 20.50 om kvelden! Alternativet er å ta toget til sentrum og buss om Åsane tilbake til Ytre Arna.

Skal vi satse kollektivt må også kollektivtilbudet være slik tilrettelagt at det faktisk er et alternativ til privatbilismen. Jeg kan love at jeg og Venstre vil ved neste anbudsrunde kreve at Sletta som endestasjon fjernes slik at alle bussene til Ytre Arna går helt inn til Arna stasjon, avslutter Johannessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**