Befolkningsvekst i Siljan

En av Siljans utfordringer er at innbyggertallet ikke øker så mye som vi ønsker. Det får økonomiske konsekvenser for kommunen. Vi fra felleslista Venstre, Krf og Høyre, mener dette er så viktig at vi vil lage en tiltaksplan for hvordan vi kan nå målet vårt med 1 prosent befolkningsvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Mennesker

Tiltaksplanen skal bli til ved at en representativ gruppe av Siljans befolkning går sammen om å finne frem til hva de mener skal til for at flere ønsker å bosette seg i Siljan. Gruppen med politikere, næringsliv og innbyggere i alle alderstrinn og geografiske områder skal sammen jobbe frem tiltaksplanen. Ved å gjøre Siljan mer attraktivt for nye innbyggere, vil vi også gjøre det enda bedre for de som allerede bor her. Det er viktig – for alle innbyggere er like mye verdt.

Siljan har mye å by på som vi må bli flinkere til å markedsføre både til folk og næringsliv. Med en slik tiltaksplan og bevisst satsing på befolkningsvekst, mener vi at Siljan kan lykkes med å vokse.

Tonje Løwer Gurholt
Ordførerkandidat for felleslista V, Krf og H i Siljan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**