Rygge trenger Venstre

Valgkampen har vist at det er viktig med et stort Venstre i Rygge. Alle kommuner bør forsøke å utnytte sine særegenheter. Dagens politiske flertall i Rygge ser ikke viktigheten av å bevare vår særegenhet: Herregårdslandskapet og Ryggekysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi i Rygge Venstre vet at etablering av nye kulturbaserte småbedrifter gir bedre kommuneøkonomi, enn massiv boligbygging. Boligutbygging er svært lite fremtidsrettet. Med boligutbygging gjør man areal om til en ufornybar ressurs. Vi ønsker ikke å tappe denne ressursen, men i stede utvikle den. Det er en stor utfordring å skape nye kulturbaserte småbedrifter. Med økt boligutbygging blir det vanskelig å gjøre dette i fremtiden. Rygge Venstre arbeider for dagens innbyggere, ikke for de som skulle ønske de kunne bo i Rygge. Vi ønsker en offensiv næringspolitikk som skaper arbeidsplasser på grunnlag av vår særegenhet.

Rygge Venstre vet at det er god kommuneøkonomi i å skape nye arbeidsplasser samtidig som man utvikler og bevarer miljøet. På denne måten vil også verdien av dagens eiendommer øke. Løsningen på mange politiske spørsmål ligger i sentrum. Med et stort Venstre, vil makten i Rygge flyttes fra ytterste høyre til sentrum. Vi vil bygge bro mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Uten slik bro blir makten plassert på en av yterpunktene på den politiske skala.

Finn-Erik Blakstad
Ordførerkandidat
Rygge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**