Fet trenger politisk styring

Mens Fet kommunestyre hadde en frisk politisk periode under ordfører Kaldheim, som riktignok endte med to påtente skoler, oppsigelse fra rådmann og skrantende økonomi på grunn av generalle nedgangstider, har kommunens utvikling gjennom de to siste valgperiodene vært styrt av rådmannens ledergruppe som stadig skiftes ut. Under ledelse av den neste rådmannen ble riktignok administrasjonen klemt flat og bred, uten at de samlede administrasjonskostnader derved ble redusert. Administrasjonskostandene er bare flytttet til en annen konto, som for eksempel i skolene hvor 5 rektorer og deres staber har overtatt oppgavene fra en skolesjef og hans stab.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Siden valget i 1999 har både Høyre og Arbeiderpartiet vært tilhengere av å delegere mest mulig avgjørelser til administrasjonen, noe både SVs og SPs representanter har sagt at de er i mot, men ikke gjør noe ved fordi de heller vil være i “posisjon”.

Gjennom dokumentet ” Fellesbestemmelser for folkevalgte organ og reglement for delegering av myndighet i Fet kommune” har de to siste kommunestyrenes flertall gått inn for følgende to punkter med bestemmelser som virker drepende for kommunestryrets politiske beslutningsmuligheter og som har resultert i at kommunestyrets politiske saksbehandling er redusert til et lovmessig minimum:

3.10 Innstilling og vedtak
Ordfører/leder skal gi innstilling i alle saker med unntak av økonomiplan og ved valg. Ordfører kan delegere innstillingsretten til rådmannen for en periode av gangen.

13.10 Ordfører kan delegere innstillingsretten til rådmannen for en periode av gangen.
Innstillingsretten for leder av faste utvalg følger ordførerens delegering.

Straks etter valget i 2003 ble ordførers innstillingsrett delegert til rådmannen, som siden har styrt det meste sammen med sine kommunalsjefer, ofte uten politiske debatter og med minimalt offentlig innsyn.
Dette har medført at både komiteer og kommunestyre har hatt reduserte muligheter til å debattere eller påvirke saksutfallet før rådmannens innstilling har foreligget, og et tidspresset formannskap har truet frem hastevedtak uten at engang partigruppene har drøftet sakene forsvarlig.

Mangelfull politisk behandling har selvfølgelig ført til at noen grupper har fått mindre av de kommunale godene enn andre, som for eksempel innbyggerne på Enebakkneset som nok engang har fått budsjettert vekk et kloakkrenseanlegg. Likevel har beboere og næringsdrivende på Enebakkneset greid å oppnå positiv utvikling i grenda, og til og med fått etablert en ny bensinstasjon.

Bensinstasjon på Enebakkneset

Bensinstasjon på Enebakkneset
Foto: Jonas Libak

Dessverre har manglende polikerstyring i Fet ført til at flere gode kommunepolitikere føler en stor avmakt mot det politiske styringssystemet og derfor ikke stiller til gjenvalg slik de burde.

Nå er det kommunestyrevalg, og du kan gi den politiske styringen tilbake til kommunestyret ved å stemme på Venstre.

Fet Venstres program
Fet Venstres valgliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**