Litt om hva vi står for i Nedre Eiker Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi tror på den enkeltes frihet og ansvar, og på gode fellesskapsløsninger basert på deltagelse og engasjement.
Nedre Eiker Venstre vil kjempe for at kommunen vår skal være et godt sted å bo, sier Leif Arne Øvre, førstekandidat i Nedre Eiker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Leif Arne Øvre Nedre Eiker Venstre

Foto: Roar Olsen

En kommunal drift som gir kommunen økonomisk handlingsrom må prioriteres. Lang tids vanskjøtsel har gjort at kommunen sliter med stor gjeld og derfor har begrensede muligheter for å gjøre Nedre Eiker til et enda bedre sted å bo. Vi vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati, slik at innbyggerne opplever det som åpent og inkluderende. Venstre er åpne for samarbeid på tvers av ideologier og partigrenser, men vi er av den oppfatning at det nå er på høy tid med en ny kurs for Nedre Eiker.
Venstre vil:
Styrke demokratiet – innbyggerne skal styre — ikke utbyggerne!
Ha folkemøter mellom politikere og innbyggere om viktige politiske saker.
At Nedre Eiker kommune skal bli landets mest miljøvennlige kommune.
Styrke og videreutvikle skoletilbudet
Si nei til eiendomsskatt.
Gå tilbake til forsiden og les videre de neste sakene om våre hovedområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**