Venstre vil endre arveavgiften

Venstres leder Lars Sponheim foreslår å endre arveavgiften slik at de som arver bolig eller fritidsbolig og selv tar denne i bruk slipper å betale avgift ved arv. – Mange mennesker har henvendt seg til meg og er fortvilet fordi de ikke har råd til å beholde barndomshjemmet eller fritidsboligen som har vært i familiens eie i generasjoner, fordi arveavgiften blir umulig å betale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gupu - markahytte i Bærum

Foto: Steinar Johnsen

Derfor har Lars Sponheim sendt brev til finansminister Kristin Halvorsen, der han ber regjeringen endre arveavgiften slik at de som arver bolig eller fritidsbolig og selv tar denne i bruk slipper arveavgift.

– Prisnivået på fritidsboliger langs kysten har nærmest eksplodert de siste årene, noe som gjør at mange rett og slett ikke har råd til å arve eller overta en fritidsbolig som har vært i familien i generasjonen. Dette har aldri vært hensikten med tanken bak arveavgiften. Vi kan ikke la strandsonen bare være for "kjendis og rikfolk", sier Sponheim.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

1 mill i avgift
Det samme problemet gjelder også for boliger – ikke minst for eneboliger i storbyene. En enebolig i f.eks. Oslo har en pris på minst 6 millioner kroner. Etter dagens regelverk må en som arver en slik bolig – oftest det huset en selv har vokst opp i – ut med over 1 mill. kroner i avgift til staten. -Det er åpenbart urimelig, sier Venstres leder.

Må finne en praktisk løsning
Sponheim signaliserer i brevet til finansministeren at Venstre er villig til å forhandle om en god og praktikabel ordning dersom Regjeringen viser vilje til å komme Venstre i møte, f.eks ved at fritaket begrenses til å gjelde arv eller overdragelse i rett nedadstigende rekkefølge — altså mellom foreldre og barn eller besteforeldre og barnebarn, og at det blir fremmet krav om arveavgift dersom boligen eller fritidsboligen selges innen et gitt antall år.

Sponheim varsler også at Venstre uansett vil fremme denne endringen i arveavgiften i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008 til høsten.

Les hele brevet til finansministeren her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**