– Sats på det kulturbaserte næringslivet

Sammen med Venstres lokale kandidater i Østfold lanserte Venstres leder Lars Sponheim i dag en tiltaksplan for flere nye småbedrifter og styrking av det kulturbaserte næringslivet i Østfold. Venstre foreslår 20 konkrete tiltak for å bedre rammevilkårene for gründere og småbedrifter generelt og satsing på det kulturbaserte miljøvennlige næringslivet spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Og det er ærefullt å tjene penger på å starte sin egen bedrift, sa Lars Sponheim ved lanseringen på Ekeby Gård i Rygge.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Kvinner er nøkkelen
For Venstre er det avgjørende at det blir like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor har vi et sterkt engasjement for å bedre de sosiale rettighetene for gründere og selvstendig næringsdrivende. – Det må ikke bli slik at det mest naturlige i verden for godt utdannede kvinner også i framtiden er å bli saksbehandler i offentlig sektor. Vi må og skal ha flere kvinner som selvstendig næringsdrivende og gründere. Gjerne innenfor kulturbasert næringsliv. Det er kvinnene som er nøkkelen for å skape det kreative Norge, mener Lars Sponheim

I tillegg til bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende foreslår Venstre bl.a. rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende, bedre stipendordninger for gründere, økt samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og lokalpolitikere, en rekke forenklingstiltak og forbedringer i det offentlige hjelpeapparat for å stimulere til at flere vil satse for seg selv.

Også lokalpolitikerne har et ansvar
Mange av tiltakene som foreslås må nødvendigvis vedtas av Stortinget (skattevedtak og lovendringer), men også lokalpolitikerne kan legge til rette for det kultubaserte næringsliv gjennom bl.a. støtteordninger i form av stipend, veiledningstjeneste og målrettet satsing på samarbeid mellom lokalpolitikere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner.
– Dessuten er det viktig å nyttegjøre seg av det lokale kulturarbeidet som utgangspunkt for kunst- og kulturopplevelser og utvikling av disse som næringsveier. Det er også av sterk betydning å ta i bruk naturgitte lokale fortrinn som for eksempel å bevare og utvikle særegne kulturlandskap som utgangspunkt for ny opplevelsesnæring, påpekte Venstres lokale kandidater Sindre Mork og Finn-Erik Blakstad.

Kulturlandskap ved Ferstad gård - 2

Foto: Tore Rykkel

Det å forene kultur og næring betyr framtidige arbeidsplasser som ennå ikke skapt. For å sikre både velferd og kultur er det viktig å satse på kulturbasert næringsliv. Kultur og opplevelser kan gi oss mange spennende arbeidsplasser dersom det er politisk vilje til det.

Les hele Venstres 20-punktsplan her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**