3. kandidat Rolf Nesheim vil:

Oppretthalde bokbåttilbodet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bokbåten har vore eit godt tilbod for mange i fylket. Til tider har det vore stilt spørsmålsteikn ved om løyvingane til tilbodet kan forsvarast. Venstre har stått fast på at ei slik prioritering vil vi halde på. Det har vi også programfesta for komande valperiode.

Rolf Nesheim

Foto: Marta Kvikne

Rolf Nesheim
3. kandidat for Sogn og Fjordane Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**