Avisinnlegg frå Ungdomskandidat Janne Sørum

Fjern arbeidsgivaravgifta for lærlingar!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Konkurransen om framtidas arbeidskraft vert stor. For at vi skal stimulere til satsing på utdanning
av yrkesfag det blir stor etterspurnad etter i framtida vil Venstre fjerne arbeidsgivaravgifta
for lærlingar.

Janne Sørum, Leikanger
Leiar Sogn og Fjordane
Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**