Hva vil Venstre gjøre for Sørum ?

Vi er små — men vi har vilje og vi vil være en garanti for at mijøet blir tatt på alvor i perioden 2007 — 11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljøet er så mangt i Sørum – alt fra utslipp til gang og sykkelveier for de små.

Levende lokalsamfunn hvor vi vil fremme enkeltmenneskets frihet og ansvaret for hverandre er vår viktigste sak.

Vi er for at beslutningene kommer “nedenfra” og er ønsket av innbyggerne, derfor vil vi ikke at tannhelsetjenesten på Frogner skal nedlegges som fylket har vedtatt og påføre brukerne unødvendig slitasje i en allerede travel nok hverdag eller påføre oss enorme Co2 utslipp ved at hver enkelt bruker må kjøre 30 kilometer ved hvert tannlegebesøk og lage køer for Sørumsands brukere. Vi har råd til å ha begge.

Vi vil også fjerne eiendomsskatten da denne er skjevfordelt og ikke skiller mellom fattig og rik .

Vi vil isteden bidra til at kommunen blir mer attraktiv slik at flere vil flytte hit ; både bedrifter og familier,og gjennom det gi økede inntekter til kommunen.

Venstre vil stemme for alle tiltak som vil gi en bedre skole. Vår viktigste ressurs er de kommende generasjoner og vi som er et av verdens rikeste land vil gi våre barn verdens beste skole.

Vi vil tenke internasjonalt og handle lokalt.

Lønnsomhet og penger er ikke alt, i en verden som ofrer både miljø og mennesker for kortsiktig rikdom. Vi vil være en brems for vidløftige og ødeleggende virksomhet. Vi vil at våre barn og barnebarn skal få puste inn ren luft og drikke rent vann, høre fuglesang i skogen om våren, plukke bær om høsten og gå på ski om vinteren i generasjoner fremover.

Vi er et lite parti i en liten kommune, men vi har store mål og med bare en av oss tilstede vil vi allikevel kunne fremme våre viktigste saker.

En dag må vi starte — hvorfor ikke i dag ?
Godt Valg !

An-Magritt Skancke-Garmaker
Sørum Venstre , Listekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**