Ungdomskandidat Janne Sørum krev:

Fri fildeling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Janne Sørum

Foto: Valavis 2005

Heile samfunnet nyt godt av at kultur og kunnskap er fri og tilgjengeleg på like vilkår. Ny teknologi gir nye muligheiter til å laste ned musikk og andre kulturformer med nokre tastetrykk. Venstre vil at det skal utviklast modellar for kompensasjon for den som har skapt åndsverket, som gjer det mulig å tillata fri fildeling.
Venstre vil og gjere det enklare for musikarar og andre kunstnarar til å gjere seg nytte av gamle verk og produksjonar i skapinga av nye verk.

Janne Sørum, Leikanger — Leiar Sogn og Fjordane Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**