Vil en stemme til Venstre gjøre en forskjell?

Ønsker du et borgelig flertall på Tjøme men er uenig i profilen til det etablerte
flertallet? Roar Jonassen mener Venstre vil være et alternativ. Derfor vil vi nevne hva vi står for som skiller seg litt ut i det politiske landskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ungdom: Venstre vil jobbe for at kommunen som største arbeidsplass legger til rette for flere sommerjobber samt at lærlingordningen blir aktivt tatt i bruk. Dette for å beholde noen av de yngre i kommunen i tiden fremover.

 Fra Sandøsund

Fra Sandøsund
Foto: Roar Jonassen

Et rikt kultur og organisasjonsliv er meningsfylte fritidsaktiviteter. Venstre vil vektlegge resurser spesielt med vekt på de yngste. Vi støtter også idrettens ønske om en flerbrukshall.

Venstre vil konkret fjerne kommunale avgifter i en etableringsfase for næringsetablering. Dette med tanke på stimulering til etablering på akkurat Tjøme. Kommunen har pr i dag ingen arealer som er avsatt til nyetableringer, dette vil Venstre jobbe for å skaffe til veie.

Vi ønsker oss en kystlinje som ikke hindrer oss tilgang til sjøen og bade liv. Vi vil ivareta dette i alle saker der dette behandler i politiske fora. Venstre ønsker ikke et boligbyggeprogram, da vi mener dette reguleres naturlig ved utbygging av nødvendig infrastruktur.

Vi vil opprettholde Hvasser skole og barnehage. Ny skole er vedtatt bygget, vi støtter også dette. Vi vil gjenopprette flere valgkretser i kommunen, dette med bak grunn i at mange ikke fikk avlagt sin stemme på grunn av manglende kapasitet ved siste kommunevalg (i år kun 1 stemmelokale).

 Roar Jonassen

Roar Jonassen

Vi vil forankre bopliktsaken via en folkeavstemming primært, sekundært støtte en videreføring av boplikten med en seriøs oppfølging av gitte konsesjoner.

Programmet kan leses i sin helhet på denne linken.

Sosialt — liberalt — Nytenkende = Venstre

Godt Valg

Tjøme Venstre 4.9.07
Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**