Dette har vi arbeidd for i perioden 2003-2007

Politisk rekneskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gang- og sykkelsti på Slyngstad
Gang- og sykkelsti til Synnaland
Ingebrigt Davik-huset
Sjukeheim/omsorgsbustader
Eidet kulturhall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**