EVA MARIE PLEYM LUND

Femtekandidat Eva er 37 år, gift med Tore, har fem barn og blir bestemor i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Eva har alltid vore eit engasjert menneske. Ho starta tidlig med organisasjonsarbeid og
sat i styret i Handel og Kontor lokalt i fleire år. Ho var studieleiar i HK region nord i 3 år og
sat i styret i Lo ytre Helgeland i 97-99. Samstundes var ho leier i Alstahaug Venstre. Interessa for politikk har også ho “arva”, ettersom bestemora og tanta var engasjerte i Venstre.

Ho er i dag leiarr i Leve Sogn og Fjordane som er ei foreining for etterletne etter sjølvmord.

Ho har utdanning innan media med grunnfag og mellomfag.
Ho driv firmaet Gravferdshjelpa saman med Tore.
Også Eva syng i kor, Viltkoret. Elles målar ho bilete og fotograferer(sjå; foto.no).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**