En bedre næringspolitikk for Trysil

Trysil Venstres 2. kandidat, Pål Selsjord Bjørseth, var partiets debattant under debattmøtet som handlet om reiselivet og næringslivspolitikk forøvrig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Under debatten lanserte Pål Selsjord Bjørseth også Trysil Venstres løsning på boligproblemet i Trysil med følgende tre konkrete tiltak:
1) Det må bli mulig for fritidsboliger å bli omdefinert til hovedbosted.
2) Regelverket må liberaliseres, slik at det blir enklere for grunneiere å fradele deler av tomta si til boligformål.
3) Kommunen må klargjøre tomter med boforbehold til kostpris, slik at blant annet de unge også har mulighet til å komme seg inn på det dyre boligmarkedet i Trysil.

Pawl

Foto: Pål Selsjord Bjørseth

Pål Selsjord Bjørseth holdt også Venstres hovedinnlegg om reiseliv og næringsliv, og la vekt på en helhetlig politikk der kommunen sørger for gode muligheter for næringsvirksomhet, men der man ikke gir særfordeler til seg selv eller store aktører. – De små og mellomstore bedriftene er minst like viktige, og det skulle bare mangle at kommunen har likebehandlig.

Det to minutter lange innledningsinnlegget var som følger:

Trysil skal være en fremtidsretta kommune. Reiselivsnæringa er en stor og viktig distriktsnæring, og den må sikres gode rammevilkår. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at Trysil skal lykkes som en turistkommune. Det er faktisk den beste måten å promotere kommunen på, og på en slik måte at flere vil bosette seg her.

Men skal vi få til dette, så må fire ting være på plass.
1) Infrastruktur, i form av vei, bredbånd, skole, helsesenter, butikker og alt det andre.
2) Muligheter for å bo, enten gjennom å leie, kjøpe, eller å bygge sjøl.
3) Helårsarbeid, og da gjerne for to og to personer, som har lyst til å komme hit og skape ei fremtid sammen.
4) Bolyst, det må være et tilbud i Trysil som gjør at folk ikke bare bor og arbeider her, men også trives.

Jeg og Venstre er klare på hva som kommunen må bli bedre på. Èn ting er kommunal infrastruktur, kommunal planlegging, gjøre det lettere å skape sin egen jobb og å bidra til at aktører i Trysil drar i samme retning, for eksempel gjennom Destinasjon Trysil.

Det andre er mer prinsipielt. Trysil kommune må være en langt mer seriøs aktør som feier for egen dør, har etikk i høysetet og som sørger for likebehandling. Det er lite som provoserer meg mer enn når kommunen lager regler som kommunen sjøl bryter i etterkant, og det er greit. Eller en stor aktør bryter regler som kommunen er satt, og kommunen konkluderer med at det må sees på som en "forståelse" mellom partene. Mens Ola Nordmann trues med bøter og andre sanksjoner. Dette må vi få en slutt på. Her må Trysil kommune ta et oppgjør med tvilsom praksis og rydde opp.

Venstre vil jobbe for at vi har klare planer, slik at dere får forutsigbarhet, likebehandling, og kan konsentrere dere om det dere er best på, nemlig næringsutøvelse.

Tilbake

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**